Ποιοι είμαστε

Από το καλοκαίρι του 2011,  πολιτικοί και πολίτες προερχόμενοι από τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο πραγματοποίησαν  μία σειρά συναντήσεων, με σκοπό να διερευνηθούν  οι δυνατότητες συγκρότησης ενός μετώπου προοδευτικών δυνάμεων.

Έτσι προέκυψε η Ενωτική Κίνηση που πραγματοποίησε μία σειρά από δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις και στις εκλογές του 2012 συνεργάσθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την διπλή επωνυμία ΣΥΡΙΖΑ- Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Το Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ενσωματώθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ στο ιδρυτικό συνέδριο του τελευταίου ως ενιαίου κόμματος τον Ιούλιο του 2013, και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς μετονομάσθηκε σε Σοσιαλιστική Τάση, σύμφωνα με το άθρο 21 του καταστατικού του κόμματος, εκλέγοντας μία πολυμελή εκτελεστική γραμματεία.

Τον Ιούνιο του 2017 εκλέχτηκε η νέα 11μελής Γραμματεία ύστερα από πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία με πολύ πιο μαζική (περίπου πενταπλάσια) συμμετοχή μελών από την αρχική.

Το κεντρικό ζητούμενο ήταν η υλοποίηση της εξαγγελίας της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο του 2013, ότι αυτός πρόκειται να αποτελέσει έναν φορέα ανοιχτό σε ολόκληρο το δημιουργικό και αγωνιστικό δυναμικό της κοινωνίας μας, ανεξάρτητα από πολιτική καταγωγή ή προηγούμενες ιδεολογικές δεσμεύσεις, πλουραλιστικό, ανοιχτό στην ύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων σκέψης.

Από τις επαφές που έγιναν στη συνέχεια προέκυψε ότι η ηγεσία του κόμματος δεν ήταν διατεθειμένη ούτε καν να συζητήσει μια αλλαγή του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ προς την παραπάνω κατεύθυνση. Έτσι η Γραμματεία της Τάσης προκήρυξε άμεση ψηφοφορία των μελών της στις 3 έως 5 Οκτωβρίου 2017, με ερώτημα την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον μετασχηματισμό της σε αυτόνομη πολιτική κίνηση.

Η πρόταση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία (82,6% του συνόλου των μελών). Ακολούθησαν δύο δημόσιες εκδηλώσεις πολιτικού διαλόγου τον Δεκέμβριο του 2017 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ο μετασχηματισμός ολοκληρώθηκε με την έγκριση του καταστατικού της «Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης» με νέα άμεση ψηφοφορία των μελών μας στις 12 έως 14 Φεβρουαρίου 2018. Ακολούθησε η εκλογή της νέας Γραμματείας της «Προοδευτικής Ενωτικής Κίνησης» στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Συντονιστής της νέας Γραμματείας εκλέχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.